Bucuresti, zona Natiunile Unite
2 camere
49 mp²
65000
Bucuresti, zona Liviu Rebreanu
2 camere
52 mp²
55000
Bucuresti, zona Titan
2 camere
50 mp²
66000
Bucuresti, zona Baba Novac
2 camere
56 mp²
61000
Bucuresti, zona Kogalniceanu
2 camere
50 mp²
50000
Bucuresti, zona Sebastian
3 camere
65 mp²
70000
Bucuresti, zona Rahova
4 camere
86 mp²
67000
Bucuresti, zona Rahova
4 camere
81 mp²
65000
Bucuresti, zona Rahova
3 camere
84 mp²
75000